Meddelande om Digital Millennium Copyright Act ("DMCA")

Webbplatsen är endast avsedd för informationsändamål och ska inte på något sätt tolkas som slutliga råd, feedback, åsikter eller förslag.

Om du anser att immateriella rättigheter har kränkts eller om ett meddelande om intrång har skickats in mot dig, måste du kontakta oss omedelbart genom att skicka ett e-postmeddelande för att ta bort immateriella rättigheter har åsidosatts eller om ett intrångsmeddelande har lämnats in mot dig.

Observera att vissa tjänster eller informationskällor erbjuds av tredje part och att det inte är möjligt för oss att kontrollera äktheten hos alla. Ingen del av denna webbplats får sändas eller reproduceras i någon form, vad som helst [helt eller delvis], mekaniskt, elektroniskt eller på annat sätt, inklusive fotokopiering och inspelning, eller genom något informationslagrings- och hämtningssystem eller sänds av e-post eller används på annat sätt som inte diskuteras häri såvida inte skriftligt tillstånd från webbplatsägaren mottas.

Efter mottagandet av DMCA-meddelandet kommer vi att försöka undersöka det till vår fulla kapacitet. Generellt bör ledtiden på 72 arbetstimmar eller mer i vissa fall tillhandahållas oss, men det kan i vissa fall gå längre än 15 dagar eller mer. Observera att text, bilder, HTML, grafik och skript är helt upphovsrättsskyddat och ägs av denna webbplats, med alla rättigheter reserverade.