Ansvarsfriskrivning

Denna "webbplats" eller "webbplatsen" är endast avsedd för informationsändamål. Webbplatsen ska endast användas för individuell, icke-kommersiell användning och innehåll på webbplatsen, inklusive text, grafik, logotyper, bilder, ljud, video, etc. tillhör webbplatsen och bör inte reproduceras, överföras eller distribueras utan skriftlig lov.

Observera att du endast kan skriva ut och ladda ner delar av material från de olika områdena på webbplatsen enbart för ditt eget icke-kommersiella bruk, förutsatt att du samtycker till att inte ändra eller radera några meddelanden om upphovsrätt eller äganderätt från materialet. Du samtycker också (genom att gå in på denna webbplats) att ge oss en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomfattande, evig licens, med rätt att underlicensera, reproducera, distribuera, sända, skapa derivat av, offentligt visa och offentligt utföra allt material och annan information (inklusive, utan begränsning, idéer som finns där för nya eller förbättrade produkter och tjänster) som du skickar till alla offentliga områden på webbplatsen (såsom anslagstavlor, forum och nyhetsgrupper) eller via e-post till oss på alla sätt och i alla medier som nu är kända eller nedan utvecklade.

Även om vi gör allt vi kan för att tillhandahålla virusfria filer, garanterar vi inte okorrigerade filer. Utöver detta är det webbplatsens användares fullständiga och ovillkorliga ansvar att utvärdera noggrannheten, fullständigheten och användbarheten av alla åsikter, råd, tjänster, varor och annan information som tillhandahålls via tjänsten eller på internet i allmänhet. Vi garanterar inte på något sätt och i någon utsträckning att tjänsterna kommer att vara oavbrutna eller felfria eller att fel i tjänsten kommer att korrigeras. Du förstår vidare att internetens rena natur innehåller oredigerade material, varav vissa kan vara explicita eller kan vara stötande för dig. Din tillgång till sådant material sker på din egen och fullständiga risk. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för sådant material.

Detta policydokument eller något annat dokument eller en sida på webbplatsen kan redigeras (ändras eller raderas, helt eller delvis, utan föregående meddelande) efter eget gottfinnande och alla ändringar som görs kommer att vara effektiva omedelbart och bindande för befintliga och potentiella användare . Vi uppmanar därför alla användare av denna webbplats att regelbundet granska användarvillkoren och andra policydokument som visas på webbplatsen för att hålla sig medveten om eventuella ändringar. Observera att ett besök på webbplatsen ska anses vara ditt slutgiltiga godkännande av originalet eller den modifierade sekretesspolicyn eller andra policyer. Om en webbplatsbesökare inte vill vara bunden av dessa villkor kan han eller hon inte komma åt eller använda webbplatsen.

Användning av denna webbplats och tjänst indikerar att du har läst och godkänt vår ansvarsfriskrivning, sekretesspolicy, användarvillkor och alla andra dokument. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri reserveras. Innehållet i detta uttalande kan ändras när som helst, efter eget gottfinnande.